Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
kúpa pozemkov do vlastníctva obce Odb.: Obec Budiš
Dod.: Mihalková Eva
0.00 €
Vybudovanie prestrešenia schodov do kultúrneho domu a výmena odtokov dažďovej vody na budove bývalej materskej školy Odb.: Obec Budiš
Dod.: Dušan Štípala
0.00 €
služby technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Budiš
Dod.: Ing. Jozef Jaško
0.00 €
umiestnenie reklamnej tabule na autobusovú zastávku Odb.: Obec Budiš
Dod.: MASLEN s.r.o.
0.00 €
obnova náteru na zvonici Domu smútku a drevených podhľadov Odb.: Obec Budiš
Dod.: Ján Voštinák
0.00 €
poverenie spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb Odb.: Obec Budiš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Budiš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
zodpovedná osoba v súlade s nariadením Európskeho parlamentu - GDPR Odb.: Obec Budiš
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol.s.r.o.
0.00 €
vypracovanie dokumentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR Odb.: Obec Budiš
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol.s.r.o.
0.00 €
systém separovaného zberu Odb.: Obec Budiš
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky 2018 Odb.: Obec Budiš
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
0.00 €
dotácia vo výške 1400 € Odb.: Obec Budiš
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Budiš
Dod.: DDS Tatra banky
0.00 €
KD a Obecný úrad Budiš-zateplenie objektu, stavebné úpravy a sadové úpravy okolia Odb.: Obec Budiš
Dod.: HMJ - UNI s.r.o.
0.00 €
štúdia uskutočniteľnosti - žiadosť o fin. prísp. PPA Odb.: Obec Budiš
Dod.: Premier Consultong EU, s.r.o.
0.00 €
predaj časti obecného pozemku Odb.: Ivan Petráš, Róbert Michajlov
Dod.: obec Budiš
0.00 €
dotácia vo výške 1400 € Odb.: Obec Budiš
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
audit účtovnej závierky 2017 Odb.: Obec Budiš
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
500.00 €
zber elektroodpadu Odb.: ARGUSS
Dod.: obec Budiš
0.00 €
spôsob a podmienky nakladania s určenými zložkami odpadov Odb.: Obec Budiš
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
0.00 €
aktualizácie programu -Evidencia obyvateľov Odb.: Obec Budiš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
poskytovanie služieb systémovej podpory Odb.: Obec Budiš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
podperné body vo vlastníctve SSE- výpožička Odb.: Obec Budiš
Dod.: Stredoslovenská energetika-Distribúcia,a.s.
0.00 €
prekrytie strechy hospod.budovy Odb.: Obec Budiš
Dod.: Dušan Štípala
0.00 €

Zmluvy 2016

Zmluvy 2015

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 16.00
Utorok: 08.00 - 14.00
Streda: 08.00 - 14.00
Štvrtok: 08.00 - 13.00
Piatok: 08.00 - 13.00

Fotogaléria

Kalendár