WIFI pre teba

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071Y085

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Budiš č. 82, 038 23 Budiš

Miesto realizácie: Obec Budiš

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 obecný úrad- Externý AP (48.87403, 18.7533)

Bod 2 požiarna zbrojnica-Externý AP (48.87297, 18.75776)

Bod 3 pri potoku- Externý AP (48.87464, 18.75871)

Bod 4 dom smútku- Externý AP (48.87276, 18.75625)

Bod 5 Budiš-stĺp 1- Externý AP (48.87173, 18.75841)

Bod 6 Dolinka 1- Externý AP (48.87051, 18.76231)

Bod 7 Dolinka 2- Externý AP (48.86984, 18.76306)

Bod 8 Minerálny prameň- Externý AP (48.87397, 18.74855)

Bod 9 Budiš-stĺp 2- Externý AP (48.87155, 18.76142)

Bod 10 Budiš-stĺp 3- Externý AP (48.87389, 18.75615)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 03.04.2020.  

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 16.00
Utorok: 07.30 - 14.00
Streda: 07.30 - 13.30
Štvrtok: 07.30 - 13.00
Piatok: 07.30 - 11.00

Fotogaléria

Kalendár