Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

WIFI pre teba

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba – obec Budiš
ITMS2014+: 311071Y085
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Budiš 82, 038 23 Budiš
Miesto realizácie: Obec Budiš
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 obecný úrad- Externý AP (48.87403, 18.7533)
Bod 2 požiarna zbrojnica-Externý AP (48.87297, 18.75776)
Bod 3 pri potoku- Externý AP (48.87464, 18.75871)
Bod 4 dom smútku- Externý AP (48.87276, 18.75625)
Bod 5 Budiš-stĺp 1- Externý AP (48.87173, 18.75841)
Bod 6 Dolinka 1- Externý AP (48.87051, 18.76231)
Bod 7 Dolinka 2- Externý AP (48.86984, 18.76306)
Bod 8 Minerálny prameň- Externý AP (48.87397, 18.74855)
Bod 9 Budiš-stĺp 2- Externý AP (48.87155, 18.76142)
Bod 10 Budiš-stĺp 3- Externý AP (48.87389, 18.75615)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 03.04.2020.  

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 16.00
Utorok: 08.00 - 14.00
Streda: 08.00 - 14.00
Štvrtok: 08.00 - 13.00
Piatok: 08.00 - 13.00

Fotogaléria

Kalendár