SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  nenaplánované
 • Plasty
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
BUDIŠ Počasie

OBEC Budiš

Názov tejto poddanskej obce je pravdepodobne odvodený podľa charakteru obydlia - búda. Prvá písomná zmienka je z roku 1573 - Budiš. V roku 1616 je známa ako Budis, v roku 1773 ako Budiss; maďarsky Budis, Turócborkút. Bola zemianskou obcou Horváthovcov, neskoršie Bakovských. V roku 1715 mala 7 domácností, v roku 1785 mala 22 domov a 136 obyvateľov, v roku 1825 mala 26 domov a 200 obyvateľov. V obci bola píla a mlyn. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch. Rozvinuté bolo tkáčstvo. Aj za I. ČSR boli obyvatelia väčšinou poľnohospodári. Zapojili sa do SNP.poľnohospodári. Zapojili sa do SNP.