SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 116)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
RA-SNCA/20202214 vyhotovovanie o overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Budiš
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
12/2023 dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania aktivačnej činnosti nebude meniť Odb.: Obec Budiš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
0 €
23/23/054/316 úprava práv a povinností pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Budiš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
0 €
11/2023 uloženie odpadu na skládku Odb.: Obec Budiš
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu živ.pros.
0 €
10/2023 peňažný dar vo výške 50 € na činnosť obdarovaného Odb.: "Spolucítenie"
Dod.: Obec Budiš
50 €
9/2023 jednorazový peňažný dar na organizáciu osláv 450. výročia prvej písomnej zmienky o obci Odb.: Obec Budiš
Dod.: Lesopoľnohospodárske PZ Budiš, pozem.spol.
500 €
8/2023 prenájom parcely E KN 251/1 Odb.: Milan Jankovský
Dod.: Obec Budiš
60 €
7/2023 uloženie odpadu na skládku Odb.: Obec Budiš
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu živ.pros.
0 €
23/23/054/111 dodatok č.1 predkladanie evidencie dochádzky prvý pracovný deň po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola aktivácia vykonávaná Odb.: Obec Budiš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
0 €
23/23/054/111 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Budiš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
0 €
6/2023 peňažný dar vo výške 500 €-organizácia osláv 450.výročia 1. písomnej zmienky o obci Odb.: Obec Budiš
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Turiec
500 €
5/2023 propagácia firmy objednávateľa u dodávateľa Odb.: TURVOD
Dod.: Obec Budiš
200 €
1423224 zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Budiš
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
PK-060423-09 zhotovenie webovej stránky Odb.: Obec Budiš
Dod.: digitálna samospráva, s. r. o.
24 €
4/2023 poplatok za služby SOÚ Odb.: Obec Budiš
Dod.: Obec Dubové
4 275.18 €
3/2023 uloženie odpadu na skládku Odb.: Obec Budiš
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu živ.pros.
0 €
70/2023 služby a poradenstvo v oblasti zabezpečenia ochrany osobných údajov Odb.: Obec Budiš
Dod.: Top privacy services s.r.o.
0 €
2/2023 zvýšenie ročných aktualizačných poplatkov Odb.: Obec Budiš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
102 €
1/2023 darovanie tabletu-Samsung Galaxy A10.1 Odb.: Obec Budiš
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
9/2022 uloženie odpadu na skládku Odb.: Obec Budiš
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu živ.pros.
0 €
Generované portálom Uradne.sk