SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

WIFI pre teba

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071Y085
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Budiš č. 82, 038 23 Budiš
Miesto realizácie: Obec Budiš
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  • Bod 1 obecný úrad- Externý AP (48.87403, 18.7533)
  • Bod 2 požiarna zbrojnica-Externý AP (48.87297, 18.75776)
  • Bod 3 pri potoku- Externý AP (48.87464, 18.75871)
  • Bod 4 dom smútku- Externý AP (48.87276, 18.75625)
  • Bod 5 Budiš-stĺp 1- Externý AP (48.87173, 18.75841)
  • Bod 6 Dolinka 1- Externý AP (48.87051, 18.76231)
  • Bod 7 Dolinka 2- Externý AP (48.86984, 18.76306)
  • Bod 8 Minerálny prameň- Externý AP (48.87397, 18.74855)
  • Bod 9 Budiš-stĺp 2- Externý AP (48.87155, 18.76142)
  • Bod 10 Budiš-stĺp 3- Externý AP (48.87389, 18.75615)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 03.04.2020.  

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk