Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 74)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2021 naviac práce pri realizácii diela Odb.: Obec Budiš
Dod.: HMJ - UNI s.r.o.
1/2021 zneškodnenie odpadu na skládke Odb.: Obec Budiš
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu živ.pros.
22/2020 zneškodnenie odpadu na skládke Odb.: Obec Budiš
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu živ.pros.
21/2020 výpožička koncového zariadenia a SIM karty - sčítanie obyvateľov Odb.: Obec Budiš
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
00316598/TZO/2021 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Budiš
Dod.: ASEKOL SK, s.r.o.
0 €
20/2020 zber použitého jedlého oleja a tukov, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad Odb.: Obec Budiš
Dod.: EkoOil-Slovakia s.r.o.
0 €
2020/128/1197 návratná finančná výpomoc na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností Odb.: Obec Budiš
Dod.: Ministerstvo financií SR
2729 €
19/2020 uloženie odpadu na skládku Odb.: Obec Budiš
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu živ.pros.
0 €
18/2020 výkon stavebného dozoru-KD Odb.: Obec Budiš
Dod.: Ing. Pavol Simonides
0 €
17/2020 vykonávanie činností - stavebný úrad, ekonomický úsek, opatrovateľská služba Odb.: Obec Budiš
Dod.: Obec Dubové
0 €
16/2020 predaj parcely C-KN 228/5 Odb.: Obec Budiš
Dod.: Petr Hemmer
0 €
15/2020 kúpa pozemku C KN 227/8 Odb.: Obec Budiš
Dod.: Pulišová Eva
0 €
14/2020 spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania a zabezpečenia technickej podpory softvéru - archivačný systém hrobových miest Odb.: Obec Budiš
Dod.: 3 W Slovakia, s.r.o.
0 €
13/2020 digitálny archivačný systém a grafické zobrazovanie hrobových miest Odb.: Obec Budiš
Dod.: 3 W Slovakia, s.r.o.
0 €
12/2020 úprava práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov - webstránka Odb.: Obec Budiš
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
190520-016 poskytovanie služieb v oblasti webhostingu a registrácie doménových služieb Odb.: Obec Budiš
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
11/2020 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Budiš
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
10/2020 zasielanie faktúr elektronicky-SOÚ Dubové Odb.: Obec Budiš
Dod.: Obec Dubové
0 €
9/2020 externý manažment projektu - WIFI pre Teba Odb.: Obec Budiš
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
0 €
8/2020 dodanie bezdrôtových prístupových bodov-WIFI systém Odb.: Obec Budiš
Dod.: NITRANET, s.r.o.
14990 €

Zmluvy 2016

Zmluvy 2015

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 16.00
Utorok: 08.00 - 14.00
Streda: 08.00 - 14.00
Štvrtok: 08.00 - 13.00
Piatok: 08.00 - 13.00

Fotogaléria

Kalendár