Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 87)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZLP-VT-2021-0052 prenechanie výpočtovej techniky do vlastníctva obce Odb.: Obec Budiš
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
00316598/000/2021 dodanie softvérových produktov a servisná podpora Odb.: Obec Budiš
Dod.: INISOFT s. r. o.
12/2021 dotácia z dotačného programu Regionálne dotácie Odb.: Obec Budiš
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
1100 €
11/2021 ukončenie zmluvy Odb.: Obec Budiš
Dod.: NITRANET, s.r.o.
10/2021 oprava vojnového hrobu v obci Budiš Odb.: Obec Budiš
Dod.: Peter Siráň KAM-STAV
2500 €
9/2021 rekonštrukcia chodníka pri KD, izolácia základov KD, uloženie dlažby na schody, vstup do garáže KD Odb.: Obec Budiš
Dod.: František Kornhauser
4286 €
8/2021 zabezpečenie materiálno technického vybavenia DHZO, OOPP, odborná príprava.. Odb.: Obec Budiš
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
7/2021 oprava vojnového hrobu v obci Budiš Odb.: Obec Budiš
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
6/2021 platby za jednotlivé činnosti Odb.: obec Budiš
Dod.: Obec Dubové
5/2021 zmena dĺžky výpožičky Odb.: Obec Budiš
Dod.: Štatistický úrad SR
4/2021 poistenie stavieb, hnuteľných vecí, všeobecnej zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Budiš
Dod.: Generali Poisťovňa, a. s.
2407279252 poistenie stavieb, hnuteľných vecí, všeobecnej zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Budiš
Dod.: Generali Poisťovňa, a. s.
3/2021 audit účtovnej závierky k 31.12.2020 Odb.: Obec Budiš
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
700 €
2/2021 naviac práce pri realizácii diela Odb.: Obec Budiš
Dod.: HMJ - UNI s.r.o.
1/2021 zneškodnenie odpadu na skládke Odb.: Obec Budiš
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu živ.pros.
22/2020 zneškodnenie odpadu na skládke Odb.: Obec Budiš
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu živ.pros.
21/2020 výpožička koncového zariadenia a SIM karty - sčítanie obyvateľov Odb.: Obec Budiš
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
00316598/TZO/2021 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Budiš
Dod.: ASEKOL SK, s.r.o.
0 €
20/2020 zber použitého jedlého oleja a tukov, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad Odb.: Obec Budiš
Dod.: EkoOil-Slovakia s.r.o.
0 €
2020/128/1197 návratná finančná výpomoc na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností Odb.: Obec Budiš
Dod.: Ministerstvo financií SR
2729 €
Generované portálom Uradne.sk

Zmluvy 2016

Zmluvy 2015

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 16.00
Utorok: 07.30 - 14.00
Streda: 07.30 - 13.30
Štvrtok: 07.30 - 13.00
Piatok: 07.30 - 11.00

Fotogaléria

Kalendár