English
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

    • Separ

      PATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, viacvrstvový kombinovaný materiál (TETRAPACK), kartóny, šatstvo.

      NEPATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad